Przejdź do strony

STANOWISKO MIASTA I GMINY SKARYSZEW W SPRAWIE EMISJI REPORTAŻU W PROGRAMIE TELEWIZYJNYM TVP 2 „MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW”

W dniu 13 marca, na antenie TVP 2 wyemitowany został program telewizyjny pt.: „Magazyn Ekspresu Reporterów”, w którym przedstawiono reportaż autorstwa Justyny Andersz-Rychter „Targowisko okrucieństwa”, dotyczący Jarmarku Końskiego WSTĘPY w Skaryszewie.

Miasto i Gmina Skaryszew z oburzeniem odnosi się do sposobu przedstawienia Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego WSTĘPY, który odbył się w dniach 19-20 lutego 2018r. Analiza treści materiału wykazuje, że autor opiera się wyłącznie na materiałach i wypowiedziach udostępnionych przez jedną z fundacji i w sposób wybiórczy i jednostronny zaprezentowała wydarzenie, jako miejsce „kaźni polskich koni”.

W materiale przygotowanym dla „Magaznu Ekspresu Reporterów” brak jest rzetelnych informacji na temat przebiegu tegorocznego Jarmarku. Autor nie postarał się o skonfrontowanie subiektywnej relacji przedstawicieli fundacji TARA z organizatorem, służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad regulaminowych Jarmarku. Najbardziej jednak zdumiewa fakt zupełnego pominięcia głosu innych fundacji obecnych na Jarmarku, które w sposób transparentny współpracowały z miastem w celu jak najlepszej organizacji tego wydarzenia.  Na podstawie przedstawionego przez telewizję przekazu, widzowie mogli odnieść wrażenie, iż w naszym mieście dopuszczamy do zabijania koni lub jakoby w Skaryszewie istniały rzeźnie dla zwierząt. Zamiast rzeczowej analizy sprawy widzowie otrzymali tylko wielką dawkę emocji, która miała na celu tylko i wyłącznie podniesienie oglądalności programu.

Konstrukcja omawianego materiału została poddana takim zabiegom manipulacyjnym, które w sposób zamierzony przez autora wprowadzają widza w błąd. Autorowi reportażu zarzucamy manipulowanie informacją oraz nierzetelną prezentację wydarzenia, brak obiektywizmu, stronniczość, która świadczy nie tylko o nieznajomości faktów, ale stanowi też potwierdzenie niskiego poziomu dziennikarstwa i poważnych braków warsztatowych.

W naszej ocenie, poprzez swoją jednostronność, audycja narusza zasadę określoną w art. 21 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639 i poz. 929), zgodnie z którą programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej.

Ponadto autor reportażu dopuścił się naruszenia art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.02.1984r. – Prawo prasowe, poprzez niezachowanie zawartej w tym przepisie zasady staranności i rzetelności w działalności dziennikarskiej.

Reasumując, stwierdzić należy, że reportaż naruszył dobra osobiste Gminy Skaryszew w postaci jej wizerunku i dobrego imienia co spowodowało podjęcie przez Gminę stosownych działań prawnych, mających na celu zapewnienie ochrony jej dóbr osobistych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SKARYSZEW
Ireneusz Kumięga

Wyświetleń: 2519
Opublikowano: 16.03.2018