Przejdź do strony

ZESPÓŁ DWORSKI W MAKOWIE

Zespół dworski i folwarczny w Makowie

Zespół dworski i folwarczny powstawał w okresie późnego klasycyzmu, na przełomie XVIII i XIX wieku. Prawdopodobnie budowany był w kilku etapach.

W skład wchodzą zespołu wchodzą: murowany, parterowy DWÓR z facjatkami i wieżą. W holu, salonie i pokojach zachowała się bogata dekoracja sufitowa z 1860 - 1870 roku.

OFICYNA

Oficyna pochodzi z pierwszej Połowy XIX wieku, murowana przylegająco do dworu.

SPICHLERZ

Spichlerz wymurowany został w końcu XVIII wieku w kształcie prostokąta. Od frontu spichlerza znajduje się ganek z dwoma kolumnami i trójątnym szczytem. W budynku znajdują się bardzo ładne ostrułkowe okna i belkowany strop.

LAMUS

Lamus prawdopodobnie pochodzi z pierwszej połowy XIX w. prostokątny, murowany, parterow. W krótszym boku znajdującym się od strony alei wjazdowej istnieją wsparte na komulnach arkady.

GORZELNIA

Gorzelnia została wybudowana w XIX wieku. Pozostały po niej ruiny, które bardziej przypominają stare zamczysko niż zakład. W XVII wieku dobra należały do Aleksandra Wielowieyskiego. W 1827 roku była to wieś rządowa. W 1885 roku wybudowano tu młyn wodny, wiatrak i rzeczoną gorzelnię. Na przełomie XIX-XX wieku posiadłość była w rękach rodziny Czarnowskich, herbu Grabie i to za ich czasów został wybudowany dwór. W 1930 roku majątek liczył 401 hektarów, są to czasy włodarzenia Karola Czarnowskiego. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców, Czarnowscy zostali wypędzeni z majątku. Po wojnie dobra znacjonalizowano, budynki folwarczne wraz z gorzelnią przekazano PGR-owi. Obecnie w dworze mieści się szkoła podstawowa, budynek okala 2,5 ha park, założony w XIX wieku.


Zamki, pałace i dwory