Przejdź do strony

SKARYSZEWSKI CMENTARZ

W kronice parafialnej zapisano, że w 1798 został założony za miastem cmentarz. Te informacje zostały zapisane zapewne wiele lat później. Jest to jeden z najstarszych cmetrazy w regionie i w Polsce. Dotychczas zmarłych grzebano na cmetarzu przykościelnym w centrum miasta. Przedstawicieli zakonu bożogrobcó chowano w krypcie kościoła znajdującej się pod posadzką, pod głównym ołtarzem.

Cmentarz załozono przy drodze chomentowskiej, na polu zwanym "Gozdówka", położonym na zachód od miasta. Nie wiadomo jaka była powierzchnia cmentarza i jak została oznaczona. Cmentarz został ogrodzony w 1841 roku parkanem z czerwonej, palonej cegły przez pierwszego proboszcza po kasacji zakonu bożogrobców - ks. Jacja Gajewicza.

W połoowie długości ogrodzenia, od strony południowej została zbudowana kaplica grobowa, w której pochowano matkę księdza zmarłą w 1849 roku, a ptem ks. Jacka Gajewicza, który zmarł 22 listopada 1852 roku w wieku 53 lat. W kapliczce znajdował się nagrobek w formie ołtarzyka z rzeźbą wykonaną z piaskowca.

W części środkowej starego cmentarza wybudowano w 1855 roku kaplicę nagrobną pw. Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, miejsce wiecznego spoczynku Józefa Skorupskiego zmarłego w 1854 roku, dziedzica dóbr Makowa, dzierżawcy dóbr Skaryszewa i byłego burmistrza miasta Skaryszewa w latach 1820- 1840.

W kaplicy odprawiano nabożeństwa żałobne w dniu Wszytskich Świętych i w Dzień Zaduszny. W podziemiach znajduje się wiele trumien i są one miejscem spoczynku wielu ludzi, których tam pochowano ze względu na niemożność pochowania na cmentarzu /sroga zima/ lub z powodu zasług. Obecnie nie wiadomo dla kogo podziemia kaplicy są miejscem wiecznego spoczynku.

Nie wiadomo kto pierwszy spoczął na cmentarzu. Byli to mieszkańcy miasta, właściciele okolicznych dóbr i folwarków oraz włościanie z okolicznych wiosek z terenu parafii. Najstarsze groby znajdują się w kaplicy, są tam też zabytkowe groby pochodzące z XIX wieku.

W 1998 roku zabytkowa kaplica została odrestaurowana.

W 1930 roku cmentarz został zapełniony i podjęto decyzję o zagospodarowaniu 2 morg ziemi w sąsiedztwie cmentarza, od strony północnej.

Źródło: "Skaryszew: dzieje, ludzie, jarmarki końckie" pod red. Włodzimierza Płowca
Zdjęcia: MGOK w Skaryszewie