Przejdź do strony

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK

Siostry klaryski w Skaryszewie - to kontemplacyjne centrum Diecezji Radomskiej - gdzie żyją i pełnią codzienną posługę modlitwy wielbiąc Boga i powierzając Mu tutejszy kościół, radości i troski każdego człowieka i losy świata.

Ta wspólnota zakonna przyjęła wielowiekowe dziedzictwo zapoczątkowane z Bożego natchnienia przez tzrynastowiecznych świętych - św. Franciszka i św. Klarę z Asyżu.

Spośród wielu możliwości usytuowania nowego klasztoru sióstr klarysek to właśnie Skaryszew stał się odpowiednim miejscem dla nowopowstałej fundacji.

Prace nad budową klasztoru rozpoczęły się w 1995r. na działce parafialnej sąsiadującej z kościołem św. Jakuba w Skaryszewie. W ciągu roku wybudowano mur oddzielający teren klasztoru, zaadoptowano istniejący budynek na potrzeby życia zakonnego i rozpoczęto dalsze prace. Nad ich przebiegiem czuwała siostra Zofia Tracz, Kazimierz Król z Krakowa, zaś od strony technicznej inż Andrzej Dygas z Radomia. Opracowanie projektu adaptacji budynku oraz budowy nowych obiektów klasztornych zlecono autorskiemu biurowi projektów "AbArch" z Krakowa.

8 grudnia 1997 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświetszej Marii Panny poświęcenia klasztoru dokonal kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski. Siostry klaryski za patronkę nowego klasztoru obrały Matkę Bożą Ostrobramską, Matkę Miłosierdzia.

Siostry, podejmując dziedzictwo pozostawione przez św. Klarę, żyją w klauzurze, oddają się modlitwie, kontemplacji Chrystusa w Jego tajemnicach: Wcielenia, Ukrzyżowania i obecności w Najświętszym Sakramencie oraz czci Najświętszej Maryi Panny i świętych Pańskich.

Ich cicha obecność jest szczególnie doniosła dzisiaj, gdyż pomaga bronić się przed zalewem spraw nieważnych i przemijających.