Przejdź do strony

SZLAK ŚW. JAKUBA W SKARYSZEWIE

SZLAK ŚW. JAKUBA W SKARYSZEWIE

Jest już gotowy skaryszewski odcinek „Drogi Św. Jakuba” przebiegający przez teren naszej gminy.

Droga Św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznych dróg pątniczych, którymi wędrowano do grobu Apostoła w Satniago de Compostela w północnej Hiszpanii.  Od XII w. Europejczycy podążali setki, a nawet tysiące kilometrów, aby pokłonić się świętemu przy jego grobie, dojść aż do oceanu, obmyć się w jego wodach, spalić zniszczoną odzież i znaleźć muszlę na znak ukończenia drogi. Po tych czynnościach pielgrzym wracał do domu jako zupełnie odmieniony człowiek. Po wizycie Jana Pawła II w Santiago w 1982r., który nawoływał do odnajdywania chrześcijańskich korzeni w Europie rozpoczęło się odtwarzanie dróg Św. Jakuba.

Na terenie Polski znajduje się już ponad 6000 kilometrów wytyczonych i oznakowanych szlaków. A szlak prowadzący przez Skaryszew należy do Świętokrzyskiej Drogi Św. Jakuba i łączy Polskę Centralną ze Świętym Krzyżem, najstarszym miejscem pielgrzymkowym w naszym kraju.

 Inicjatorem odtworzenia szlaku na Mazowszu przebiegającej przez teren parafii Św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie jest proboszcz parafii ks. dr Dariusz Skrok, który od 2014 roku czynił starania, aby kościół w Skaryszewie stał się stanicą dla pielgrzymujących do Santiago de Compostela.

We współpracy z Konfraternią Św. Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie została opracowana i oznakowana trasa Św. Jakuba, która połączyła dwa sanktuaria obdarzone relikwiami Krzyża Świętego w Warszawie w kościele św. Krzyża oraz w klasztorze na Świętym Krzyżu. Droga, której historia sięga XI wieku przebiega przez Czersk, Warkę, Skaryszew, Mirzec, Bodzentyn, Wąchock. Przechodzi nad brzegiem Wisły, Warty, Pilicy, przez liczne rezerwaty w Parku Krajobrazowym Kozienickim i Sieradowickim oraz w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Po drodze, oprócz zabytkowego kościoła Św. Jakuba w Skaryszewie spotykamy kościoły św. Jakuba w Świerżach Górnych i w Kustoszowie, skąd dalej przechodzi do drogi Via Regia przez Kraków do Zgorzelca by następnie skierować pielgrzyma przez Niemcy lub Czechy do Santiago de Compostela.

Drogi Św. Jakuba oznakowane są strzałkami malowanymi żółtą farbą na drzewach, słupach oraz muszlą /stylizowana biała muszla św. Jakuba na niebieskim tle z naniesionym złotym Krzyżem Świętokrzyskim tzw. karawaką/. Dodatkowo przy kościele w Skaryszewie został ustawiony betonowy słupek z symbolem szlaku oraz drogowskaz, na którym znalazła się odległość do najbliższych ważnych szlaków oraz do Santiago de Compostela.

Drogi św. Jakuba znajdują się  na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.  Natomiast Polskie Szlaki św. Jakuba posiadają patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: Joanna Sowa