Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Cel"

Dane teleadresowe:

Sołtyków, ul. Mickiewicza 2
26 - 640 Skaryszew

KRS: 0000455730

Prezes stowarzyszenia: Barbara Czyż