Przejdź do strony

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA W SKARYSZEWIE

Kościół Św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie

Kościół w Skaryszewie został zbudowany w latach 1691- 1701 w stylu barokowym. Stoi w środku miasteczka, zwrócony wielkim ołtarzem na wschód. Od strony północnej znajduje się kaplica Matki Bożej, a po stronie południowej kościoła znajduje się kruch5ta, czyli tzw. babiniec, przysklepiony w połowie swej wysokości. Nad kruchtą jest skarbczyk, również przysklepiony. Po lewej stronie stronie prezbiterium jest kaplica błogosławionego Maksymiliana Kolbego, dawna zakrystia oraz duża kaplica rzcielna, wybudowana przez księdza prałata Stefana Świetlickiego w latach 1948-1951 jako wotum na podziękowanie Bogu za ocalenie kościoła i miasta od zagłady wojennej. Na śrdoku nowej kaplicy umieszczona jest chrzcielnica z marmuru kararyjskiego w stylu odrodzenia z nakryciem miedzianym. Ustawiona jest na płycie marmurowej. Po lewej stronie babińca ks. Świetlicki zbudował salę katechcetyczną, zaś od lewej strony kościoła kaplicę przedpogrzebową.

OŁTARZ

W prezbiterium jest wielki ołtarz zbudowany z drewna, ozdobiony czterema filarami, między którymi stoją figury św. apostołów Piotra i Pawła, rzeźbione w drewnie. W środku ołtarza, w bogato rzeźbionej ramie, powleczonej czystym złotem jest wielki obraz Św. Jakuba Apostoła, patrona kościoła. Obraz ten został gruntownie odnowiony w 1968 roku. W górnej części ołtarza jest facjata z nieco mniejszym obrazem. Po obus tronach prezbiterium stoją stalle drewiane, bogato rzeźbione wykonane w 1749 roku przez Jana Hankisza syncerza z Radomia. Trzy obrazy na każdej ze stalli, nieznanych autorów przedstawiają historię znalezienia Krzyża Świętego, męczeństwa św. Jakuba oraz świętą Kingę składającą śluby w Skaryszewie. Ołtarz w 2003 roku został gruntownie odrestaurowany przez konserwatora zabytków z Krakowa. Prace trwały prawie dwa lata.

OŁTARZE BOCZNE

Przy przejściu do prezbiterium znajdują się dwa ołatrze boczne wykonane również z drewna, mające po dwa filary. W górnej części facjaty z obrazem zaślubin Najświętszej Marii Panny, duży obraz św. Anny z Matką Bożą i Panem Jezusem. Z prawej strony obraz św. Augustyna klęczącego przed Panem Jezusem i Matką Bożą. U góry w facjacie znajduje się obraz błogosławionej Kingi.

TĘCZA

Prezbiterium od nawy kościoła oddziela tzw. tęcza, wygięta ku górze, której końce umieszczone są pod gzymsem. Na drewnianej belce umieszczony jest krucyfiks oraz figury świętych.

AMBONA

Wewnątrz kościoła, po północnej jego stronie, obok kaplicy Matki Bożej, umieszczona jest wspaniale rzeźbiona, w stylu barokowym, ambona z drewna. Pokryte złotem rzeźby zdobiące ambonę przedstawiają czterech ewangelistów oraz aniołów.

CHÓR DREWNIANY

W stronie zachodniej kościo9ła, nad wielkimi drzwiami umieszczony jest chór drewniany, umocowany na dwóch drewnianych słupach. Na chórze znajdują się zbudowane w latach 1883 - 1886 organy o dwunastu rejestrach z pedałemj. Zbudowane zostały przez organomistrza Karczewskiego. Na chór prowadzą kręte schody z lanego żelaza. 

DZWONNICA

Od strony zachodniej kościoła stoi murowana z cegły dzwonnica, wystawiona w 1896 roku. Znajdują się w niej trzy dzwony. Dwa mniejsze ufundował w roku 1952 ksiądz prałat Świetlicki. Trzeci wielki dzwon ufundowali parafianie w roku 1973 z inicjatywy proboszcza ks. dr Lucjana Wojciechowskiego.

MUR KOŚCIELNY

Cmentarz wokół kościoła obmurowany jest murem 2,5 metrowej wysokości. W rogach muru znajdują się cztery kapliczki z arkadami sklepionymi. Dwie kapliczki zostały budowane w 1781 roku. Dwie z kapliczek, od strony północnej muru służą jako wejścia na cmentarz kościelny. W niszach kościelnego znajdowała się Droga Krzyżowa, którą wykonałó w 1974 roku mgr Michał Baranowski z Warszawy.

W kościele w Skaryszewie znajduje się w sumie 26 obrazów z XVI, XVII, XVIII, i XIX wieku. Namalowali je mistrzowie holendrescy, niemieccy i włoscy.

Źródło: "Skaryszew - dzieje, ludzie, jarmarki końskie" pod red. Włodzimierza Płowca
Fot. MGOK w Skaryszewie