Przejdź do strony

Podział nieruchomości

Inne informacje:

Więcej informacji;

mgr inż. Anna Marszałek - Inspektor
Tel.(48) 6103 089 w. 116, pokój nr 2a
Prowadzi sprawy w zakresie podziałów nieruchomości oraz zarządzania mieniem komunalnym
Krzysztof Podkowiński - Inspektor
Tel. (48) 6103 089 w. 116 , pokój nr 2a
Prowadzi sprawy w zakresie oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi, odtwarzania pasa drogowego oraz regulowaniem stanu prawnego nieruchomości

Kategorie

Jednostka prowadząca