Przejdź do strony

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Inne informacje:

Więcej informacji:

mgr Marta Lis – Woźniak - Podinspektor
Tel. (048) 610 30 89 w. 131,
Prowadzi sprawy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kategorie

Jednostka prowadząca