Przejdź do strony

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wymagane dokumenty:

Deklaracje do pobrania w załącznikach

Opłaty:

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się kwartalnie bez wezwania, w następujących terminach :

  • za I kwartał – do 15 marca danego roku;
  • za II kwartał – do 15 maja danego roku;
  • za III kwartał – do 15 września danego roku;
  • za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

Opłatę uiszcza się gotówką lub przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy.

Konto bankowe:
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
UL. SŁOWACKIEGO 6
26-640 SKARYSZEW

nr 32 9150 0009 0013 1124 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za …. kwartał ......r

 

Inne informacje:

Szczegółowych informacji w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi ( m. in. wypełniania wzorów deklaracji ) udzielają:

Eliza Bielecka
pod numerem telefonu 48/610 – 30 – 89 wew. 133

Pytania można przesyłać drogą e-mailową na adres :
odpady@skaryszew.pl

Kategorie

Jednostka prowadząca