Przejdź do strony

Azbest utylizacja - dotacje

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Gospodarowania Mieniem Gminy

Pokój numer 7

tel. (48) 610 30 89 wew. 139

Inne informacje:

Osoba Odpowiedzialna:

Katarzyna Łuczyńska

Inne informacje:

Informujemy, iż Gmina Skaryszew prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Środki na realizację zadania pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz osoby fizyczne będące rolnikami, które muszą złożyć odpowiednie dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami nr 1 i 2 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę bądź dokonanie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w:

Starostwie Powiatowym w Radomiu

ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

Wydział Budownictwa i Architektury

 

UWAGA!
Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Składają wniosek o dotację bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu ul. Grzybowska 4/6 (budynek sądu)

 

Kategorie

Jednostka prowadząca