Przejdź do strony

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Juliusza Słowackiego 6,

26-640 Skaryszew, pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Termin i sposób załatwienia:

 

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać(w przypadku Jubilatów obchodzących 50. rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

 

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Ceremonie wręczenia medali odbywają się kilka razy do roku. Podczas uroczystości przewidziany jest akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń oraz kwiatów od Burmistrza Miasta i Gminy, a także poczęstunek w postaci lampki szampana, słodyczy.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. 2019 poz. 25/ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz.U. 2018 poz. 279/

 

Kategorie

Jednostka prowadząca