Przejdź do strony

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty)
  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów:

Kierownik USC,

ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew , pokój 17,

tel.48 61 030 89 w. 122

Opłaty:

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Skaryszewem, a wnioskodawca nie dysponuje odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.),  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

 

Inne informacje:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony , który na wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska , które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Kategorie

Jednostka prowadząca