Przejdź do strony

Numery Rachunków Bankowych

Inne informacje:

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI

Rachunek ogólny: 31 9150 0009 0013 9380 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Indywidualne konta bankowe w podatkach

Każdy podatnik GMINY SKARYSZEW ma przypisane indywidualne konto bankowe, na które należy wpłacać podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

W związku z powyższym wpłacając ww. podatki (przelewem, w placówce pocztowej, w banku, w punkcie płatniczym itp.) należy posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, a nie ogólnym rachunkiem bankowym Urzędu.

Dla osób fizycznych numer konta znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku. Dla osób prawnych informacje na temat indywidualnych kont są do uzyskania w UMiG pod numerem telefonu (48) 610 30 89 wew. 123, 124


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rachunek ogólny: 84 9150 0009 0013 9379 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

Indywidualne konta bankowe

W związku z powyższym wpłacając ww. podatek (przelewem, w placówce pocztowej, w banku, w punkcie płatniczym itp.) należy posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, a nie ogólnym rachunkiem bankowym Urzędu.

 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

32 9150 0009 0013 1124 2000 0010Bank Spółdzielczy w Skaryszewie


POZOSTAŁE OPŁATY:

49 9150 0009 0000 0084 2000 0010Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

W tym między innymi:

  • opłata za koncesje za alkohol
  • opłata rezerwacyjna
  • opłaty z tytułu najmu i dzierżawy
  • opłaty za wydanie zaświadczenia
  • opłatę za zajęcie pasa drogowego i karę za zajęcie pasa bez zezwolenia
  • opłatę za wycinkę drzew i karę za wycinkę bez zezwolenia
  • opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz zapłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Rachunek podstawowy Gminy

49 9150 0009 0000 0084 2000 0010

Kategorie

Jednostka prowadząca