Przejdź do strony

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Wymagane dokumenty:

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew, pokój nr 17,  tel. 48 6103 089  w. 122

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 poz.2224 z późn. zm.).

 

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. 2017 poz. 682 z późn. zm.)

 

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.)

 

Kategorie

Jednostka prowadząca