Przejdź do strony

Imprezy artystyczno – rozrywkowe

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie

Termin i sposób załatwienia:

Organizując imprezę na terenie miasta i gminy Skaryszew, należy powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew nie później niż 30 dni przed terminem jej organizacji

Kategorie

Jednostka prowadząca