Przejdź do strony

Formularze informacji i deklaracji podatkowych ważne od 01.07.2019

Wymagane dokumenty:

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych - informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości - wraz z załącznikami.

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy.

Podatnik będzie mógł złożyć druki odpowiednich dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej.

Podstawa prawna:

Kategorie

Jednostka prowadząca