Przejdź do strony
Miasto i Gmina Skaryszew
 • Adres

  ul. Juliusza Słowackiego 6,

  26-640 Skaryszew

 • Kontakt

  tel.: (48) 610-30-89

  e-mail: urzad@skaryszew.pl

  faks: (48) 610-30-89

  www: www.skaryszew.pl

 • Godziny pracy

  poniedziałek 08:00 - 16:00

  wtorek 07:30 - 15:30

  środa 07:30 - 15:30

  czwartek 07:30 - 15:30

  piątek 07:30 - 15:30

Formularz kontaktowy
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@skaryszew.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, przygotowania odpowiedzi na zapytanie, realizacji zgłoszenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 10 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.