Przejdź do strony

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE „AKTYWNI ZAWODOWO”

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału w projekcie:

 „AKTYWNI ZAWODOWO”

Kto może wziąć udział:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie powiatu szydłowieckiego i radomskiego,  w tym”
- osoby bezrobotne
- osoby niepełnosprawne
- osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych
- Diagnoza sytuacji zawodowej
- Sporządzenie programu określającego ścieżkę reintegracji
- Indywidualny Plan Działania
- Warsztaty rozwoju osobistego
- Warsztat rozwijania inteligencji emocjonalnej
- Grupowe Poradnictwo Specjalistyczne
- Trening motywacyjny
- Szkolenia zawodowe
- Kurs podstaw obsługi komputera
- Staże zawodowe

 Zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę trenerską
- zwroty kosztów dojazdu na szkolenie
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
- certyfikaty ukończenia szkolenia
- stypendium za szkolenie zawodowe
- asystenta osoby niepełnosprawnej
- wynagrodzenie za staż

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom

Tel: 603 634 099

e-mail:aktywnizawodowo@interia.pl

Wyświetleń: 460
Opublikowano: 4.07.2018