Przejdź do strony

ROZMAWIALIŚMY O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MIASTA I GMINY SKARYSZEW

Zakończyliśmy proces konsultacji społecznych realizowanych w ramach procedury tworzenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew na rok 2020”. Zależało nam, aby w tym roku opracować ten program wspólnie ze środowiskiem pozarządowym.

Roczny program współpracy jest głównym dokumentem regulującym i konkretyzującym współpracę Miasta i Gminy Skaryszew ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i kołami gospodyń wiejskich. Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” na stronie internetowej Gminy: www.skaryszew.pl w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia i Obwieszczenia” oraz w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.  Informacja o ogłoszeniu konsultacji została również przekazana organizacjom pozarządowym. Od 18 października do 6 listopada należało składać wnioski i uwagi do programu na specjalnie przygotowanym formularzu.  

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie konsultacyjne, na które zaprosiliśmy sektor pozarządowy Miasta i Gminy Skaryszew. Spotkanie odbyło się 28 października, w sali konferencyjnej remizy OSP w Skaryszewie, a uczestniczyli w nim Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, Dariusz Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Daniel Rogala oraz 27 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W otwartej dyskusji wskazano pomysły na dalszy rozwój współpracy oraz padały przykłady projektów, które w ramach ogłaszanych przez gminę konkursów powinny zostać zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Jednym z tych przykładów jest dodanie do listy priorytetowych zadań  realizowanych przez Gminę Skaryszew za pośrednictwem organizacji pozarządowych to działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Autor: Joanna Sowa

Wyświetleń: 293
Opublikowano: 19.11.2019