Przejdź do strony

NABÓR DO PROJEKTU "POWRÓT DO AKTYWNOŚCI"

Firma Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalna Pierrot & Róża rozpoczyna nabór do projektu „Powrót do aktywności”, który jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u 75 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnionych powyżej 18r.ż. (w tym do osób z niepełnosprawnościami).

Projekt skierowany jest do osób z terenu  gmin: Garbatka Letnisko, Magnuszew, Chotcza, Ciepielów, Lipska, Borkowice, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa, Gózd, Iłża, Jedlnia Letnisko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów oraz całego powiatu szydłowieckiego w tym w szczególności do osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia.

  Oferujemy SZKOLENIA ZAWODOWE do wyboru:

1. Kucharz /  Piekarz / Krawiec (do wyboru)

2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej / Pracownik administracyjno-biurowy / Specjalista ds. rachunkowości / Grafik komputerowy (do wyboru)

Oraz płatne staże 3-4 miesięczne

 

Zapewniamy:

ü Diagnozę potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji;

ü Działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz trening umiejętności społecznych

ü Przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej/rodzinnej/psychospołecznej lub program terapeutyczny dla osób uzależnionych;

ü Usługi trenera zatrudnienia wspieranego

ü Pośrednictwo pracy w ramach aktywnej integracji o charakterze zawodowym;

ü Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe;

ü płatne 3 i 4 miesięczne  staże zawodowe;

a ponadto:

  • stypendium stażowe 1033,68  zł netto/m-c,
  • stypendium szkoleniowe 964,25 zł netto w przypadku szkoleń 145 – godzinnych lub 638,4 zł w przypadku szkoleń 96 - godzinnych,
  • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki na wszystkie formy wsparcia, również na staż zawodowy
  • materiały szkoleniowe,
  • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
  • poczęstunek i ciepły posiłek.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy

Tel. 519 323 386  lub 509 155 430

www.powrot.consultor.pl

plakat_pda21.jpg

Wyświetleń: 115
Opublikowano: 30.07.2020