Przejdź do strony

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - PORADNIK 2018

Szanowny mieszkańcu!

Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się w Naszej gminie sposób segregacji odpadów komunalnych w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe przepisy mają na celu stworzenie wspólnego systemu postępowania z odpadami komunalnymi na terenie całej Polski.

Pamiętaj ! Segregacja odpadów jest bardzo ważna i ma wpływ na jakość życia Nas wszystkich. Segregując przede wszystkim dbasz o środowisko, ale także masz decydujący wpływ na to, jakie opłaty za gospodarowanie odpadami ponosisz.
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

logo.jpeg

Wyświetleń: 1009
Opublikowano: 2.01.2018