Przejdź do strony

PRZEMIANA SKARYSZEWSKICH "WSTĘPÓW"

Skaryszewski Jarmark Koński to wielka tradycja i wielka wartość dla Skaryszewa. Przy niemalże 400 latach tradycji, ta skaryszewska impreza otwiera się na nowy rozdział, dzięki któremu mamy szansę stać się symbolem miasta, które traktuje konia z należytym szacunkiem i godnością.

W Skaryszewie konie zawsze były i zawsze będą. Wszystkie przełomowe działania, których realizacji podjęliśmy się od roku 2018, to ukłon w stronę prawdziwych hodowców i miłośników tych zwierząt.

Do Skaryszewa NIE ZAPRASZAMY handlarzy i eksporterów koni.

Skaryszewski Jarmark Koński będzie miejscem gdzie można zakupić najlepsze konie użytkowe i hodowlane, a także konie wykorzystywane  w celach sportowych, rekreacyjnych i hipoterapii z całej Polski.

Na mocy porozumienia podpisanego przez Burmistrza Skaryszewa z fundacją CENTARUS oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej został opracowany regulamin Jarmarku, którego realizacja pozwoli wyeliminować sprzedaż koni na rzeź.

Tegoroczna edycja Jarmarku odbędzie się w dniach 19 i 20 lutego /poniedziałek i wtorek/ i ponownie prezentacja i sprzedaż podzielona została na dwa typy koni, tzn. poniedziałek konie ciężkie, wtorek konie lekkie.

Na teren Jarmarku można wjechać przez trzy strefy weterynaryjne po pozytywnej odprawie koni. Strefy będą usytuowane w następujących lokalizacjach:

  1. Punkt weterynaryjny przy cmentarzu (ul. Chopina/ul. Zachodnia)
  2. Punkt weterynaryjny przy ul. Partyzantów (przy firmie Pol – Trans);
  3. Punkt weterynaryjny przy ul. Krasickiego (Magierów)

ODPRAWA KONI:

  • Wjazd na teren prezentacji handlowej rozpocznie się dopiero od godz. 5.00 rano, tylko i wyłącznie pojazdami o maksymalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 tony.

  • Przy wjazdach na teren jarmarku zostaną utworzone trzy strefy weterynaryjne, gdzie konie poddane będą kontroli;

  • W każdej ze stref weterynaryjnych znajdować się będą lekarze weterynarii, policjanci, służba porządkowa i informacyjna oraz lekarze weterynarii - wolontariusze;

  • Służby kontrolować będą paszporty koni, chipy koni, orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia koni i możliwości transportu.

  • W przypadku wątpliwości co do tonażu pojazdów, kontroli poddawane będą także dokumenty rejestracyjne.

  • Wjazd na teren targowiska miejskiego będzie możliwy tylko i wyłącznie po pozytywnej ocenie lekarza weterynarii i otrzymaniu winiety wjazdowej.

Hodowcy, których konie nie będą spełniały kryteriów określonych w regulaminie będą zawracani.

Natomiast hodowcy, którzy przyjadą pustymi pojazdami przeznaczonymi do transportu koni, również o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7,5 tony będą kierowani na specjalny parking przy ulicy Malczewskiego.

Kontroli pojazdów będą dokonywać także Inspektorzy Transportu Drogowego na wjazdach do miasta.

Teren prezentacji handlowej będzie podzielony na strefy dla ogierów i klaczy. Na terenie całego targowiska będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Wyładunek będą umożliwiały rampy wyładowcze przygotowane do różnych wysokości pojazdów. Zapewniona będzie woda do pojenia, baza sianowa i izolatki. Na targowisku znajdował się będzie także główny punkt weterynaryjny i informacyjny.

Całość Jarmarku kontrolować będą wspólne patrole lotne Policji i lekarzy weterynarii.  Nad dobrostanem zwierząt czuwać będą lekarze weterynarii i wolonatriusze z fundacji CENTAURUS i innych organizacji prozwierzęcych.

Wszystkie przełomowe działania, których realizacji podjęliśmy się w tym roku to milowy krok ku zdjęciu z naszego miasta "odium końskiego piekła". Przygotowania do tegorocznego Jarmarku trwają od kilku miesięcy. Udało się skoordynować działania wszystkich służb zaangażowanych w organizację Jarmarku. Komunikaty oraz informacje na temat przestrzegania regulaminu tegorocznych WSTĘPÓW ukazały się na stronach internetowych służb mundurowych.

Zapoznaj się z komunikatami:

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W RADOMIU - KOMUNIKAT

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W RADOMIU - KOMUNIKAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO - KOMUNIKAT

 Autor: Joanna Sowa

Wyświetleń: 3054
Opublikowano: 16.02.2018