Przejdź do strony

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 16 marca 2018r. od godz. 8:00 do dnia 30 marca 2018r. do godz. 14:00

Więcej informacji na stronie www.wspolnytrakt.pl

Wyświetleń: 825
Opublikowano: 5.03.2018