Przejdź do strony

PAMIĘTAMY O NIEZŁOMNYCH... UROCZYSTOŚCI W PSP W DZIERZKÓWKU STARYM

"Jak myśl sprzed lat,
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma"

Przez lata nie można było o nich mówić, teraz oddajemy im hołd. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - działaczy antykomunistycznego podziemia, dla których wojna nie skończyła się w 1945 roku.

1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstwowej w Dzierzkówku Starym dyrektor, grono pedagogiczne, uczniowie i zaproszeni goście uczcili pamięć „Wyklętych Bohaterów”.

Uroczystości rozpoczął Dyrektor Szkoły Adam Maleta, który słowami Zbigniewa Herberta „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” podkreślił, że w tej szkole pamiętamy. Następnie Pan Dyrektor powitał przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pana Ireneusza Kumięgę, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie Panią Alinę Kacperczyk, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Skaryszewie Pana Tomasza Madeja, Radnego Rady Miejskiej w Skaryszewie Pana Piotra Jankowskiego, Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Skaryszew Pana Kazimierza Kozieł i Pana Marcina Stompór, Komendanta Komisariatu Policji w Skaryszewie Pana Ernesta Wojciechowskiego wraz z Panem Konradem Gołębiowskim oraz Radę Rodziców.

W dalszej części uroczystości głos zabrali uczniowie klasy VI i VII. Młodzi aktorzy recytując wiersze, śpiewając pieśni przenieśli widzów w czasy pierwszych lat po II wojnie światowej. Przypomnieli sylwetki tych, których już nie ma, tych którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla naszej Ojczyzny, Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych Bohaterów.

Uroczystości dopełniły przemówienia przybyłych gości: Burmistrza Pana Ireneusza Kumięgi oraz Pana Tomasza Madeja, którzy podkreślili jak ważne jest wspólne dbanie o pamięć tych żołnierzy i kultywowanie tego święta. Natomiast Przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Skaryszew Pan Kazimierz Kozieł odczytał Apel Pamięci, a wszyscy zgromadzeni oddali hołd Żołnierzom Wyklętym powtarzając słowa „Cześć i chwała bohaterom”.

Cześć pamięci bohaterom podziemia antykomunistycznego z terenu naszej gminy została oddana poprzez złożenie przez delegacje wiązanek i zapalenie zniczy pod pomnikiem.


W drugiej części uroczystości miało miejsce rozstrzygnięcie oraz wręczenie dyplomów i nagród za udział w międzyszkolnym konkursie „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie” objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew oraz Instytutu Pamięci Narodowej delegatura w Radomiu. Głównym celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży tematyki o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs składał się z dwóch kategorii wiekowych: klas III - IV oraz klas V-VII. Młodsze dzieci przygotowały laurki „Żołnierzom Wyklętym - Niezłomnym Bohaterom składamy hołd” zaś starsi uczniowie prezentację multimedialną bądź pracę pisemną o Żołnierzach Wyklętych - opowiadanie lub kartka z pamiętnika, wspomnienia kombatanta. Prace oddane przez uczestników były wykonane na bardzo wysokim poziomie, wyrażały ich pomysły w bardzo atrakcyjny sposób i charakteryzowały się różnorodnością i oryginalnością. Zdobywcy głównych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia ufundowane przez Burmistrza Skaryszewa oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Uroczystość przygotowały panie Justyna Gazda i Ewelina Skalska-Piecyk.

Wyświetleń: 845
Opublikowano: 6.03.2018