Przejdź do strony
aktywna tablica

AKTYWNA TABLICA

Gmina Skaryszew jako organ prowadzący placówki oświatowe znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Zadaniem programu jest zapewnienie Publicznym Szkołom Podstawowym niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych. Wybrane przez szkoły pomoce zostaną zakupione w ramach projektu.
W projekcie w 2018r. będzie uczestniczyć cztery placówki oświatowe: Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym, Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Odechowie Filia w Wólce Twarogowej.
Zakupiony sprzęt będzie służyć rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjnych metod pracy.
Pozyskane dofinansowanie w ramach projektu na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych to kwota 56.000 zł, co stanowi 80% wartości projektu. Całkowita wartość zadania dla gminy wynosi 70000,00zł., natomiast całkowita wartość dla jednej szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14.000 zł + wkład własny 3,500 zł).


Zestawienie tabelaryczne szkół, które otrzymały wsparcie w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica – edycja 2018”

Lp.

Nazwa szkoły

Koszt całkowity                 w zł

Kwota wnioskowana z programu rządowego ,,Aktywna tablica” w zł

Wkład własny w zł

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu

17 500,00

14 000,00

3 500,00

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku  Starym

17 500,00

14 000,00

3 500,00

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa             w Modrzejowicach

17 500,00

14 000,00

3 500,00

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Odechowie  Filia w Wólce Twarogowej

17 500,00

 

14 000,00

3 500,00
Autor: ZOO Skaryszew

Wyświetleń: 310
Opublikowano: 16.05.2018