Przejdź do strony

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO XIX EDYCJI KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Uprzejmie informujemy Państwa, że trwa nabór wniosków do XIX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
              Przyznawane już po raz 19.  Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Wyróżnienia przyznawane są za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.
                Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto. Wnioski do tej edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:
- dla osób fizycznych;
- dla podmiotów niebędących  osobą fizyczną,
stanowiących załączniki do Uchwały Nr 836/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia XIX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIX EDYCJA KONKURSU  NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” w nieprzekraczalnym terminie:
                1) pocztą do 16 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
               
2) lub osobiście do 16 lipca 2018 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.
              Jednocześnie informujemy, że zasady postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienioną Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, dostępnym na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.nagroda.pl. Można też przesyłać zapytania drogą elektroniczną na adres natalia.matysiak@mazovia.pl lub uzyskać informację pod nr tel. (22) 59-79-299.  W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych.

Wyświetleń: 284
Opublikowano: 13.06.2018