Przejdź do strony

ZAJĘCIA Z NAUKI PŁYWANIA

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III z terenu gminy Skaryszew realizowany od 26 marca do 22 czerwca 2018r. – 03 września do 19 grudnia 2018 roku. na pływalni „Delfin” w Radomiu ul. Piastowska 17 dla uczniów PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie i w Aquapark -basen w Centrum Słonecznym w Radomiu ul. B. Chrobrego 3 dla uczniów:

 1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie
 2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie filia w Wólce Twarogowej
 3. Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz
 4. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie
 5. Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu
 6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym
 7. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie
 8. Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach

pod opieką profesjonalnych instruktorów.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.


Program Powszechnej Nauki Pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego i stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.
Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
Zajęcia sportowe są organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 1 godziny dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1 raz w tygodniu, w grupach liczących do 43 osób. Łącznie z całej gminy uczestniczy 266 uczniów w 7 grupach.
Gmina Skaryszew – Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie jako współorganizator Programu ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Radomiu zabezpiecza we własnym zakresie transport oraz opiekę dzieci dowożonych na zajęcia.

Wyświetleń: 721
Opublikowano: 28.06.2018