Przejdź do strony

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OSTRZEGA - ZŁA JAKOŚĆ POWIETRZA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza.

Ostrzeżenie wydane zostało w związku z utrzymywaniem się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń powietrza (PM2,5 i PM10) w województwie mazowieckim.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina: w trakcie występowania podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas spędzany na powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in.: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku oraz osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem. Osoby udające się do pracy, szkół itp. powinny ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do środków komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd samochodem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

Wyświetleń: 492
Opublikowano: 6.12.2018

Załączniki