„TRADYCYJNIE NA BOŻE NARODZENIE” ZE STOWARZYSZENIEM „AKTYWNI NA TARGOWEJ”

W sobotę, 15.12.2018r. zakończyły się działania w ramach projektu „Tradycyjnie na Boże Narodzenie”, które obejmowały warsztaty z plastyki obrzędowej. Zadanie "Tradycyjnie na Boże Narodzenie" zostało dofinansowane z projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Wspólny Trakt", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt grantowy pt. ”Są wśród nas”.

W trzech miejscowościach naszej gminy: Gębarzowie, Dzierzkówku Starym oraz Makowie odbyły się 6-godzinne warsztaty, na których wykonano tradycyjnego pająka (w każdej miejscowości wykonano inną konstrukcję, dzięki czemu pokazaliśmy różnorodność takich ozdób), tradycyjną ozdobę na choinkę z wykorzystaniem wydmuszki oraz stroik bożonarodzeniowy- z wykorzystaniem surowców naturalnych w postaci orzechów, szyszek czy barwionych jagodzin. W spotkaniach wzięło w sumie 45 osób, po 15 na każdych warsztatach. Celem naszego projektu było uwrażliwienie społeczność lokalnej na potrzeby grup defaworyzowanych, które zgodne były z celami LSR. Dzięki naszym działaniom wyszliśmy naprzeciw potrzebom kulturalnym osób, które mają problemy z dojazdem na zajęcia z powodu braku czasu, spowodowanym pracą na gospodarce, podeszłym wiekiem, złym połączeniem komunikacyjnym czy obowiązkami domowymi. Mamy nadzieję, że wspaniała atmosfera na warsztatach zachęciła uczestników do twórczych spotkań, wspólnego, kreatywnego spędzania czasu, rozbudziła ciekawość i pomysłowość, zintegrowała małe społeczności do wspólnych działań czy rozwoju pasji i zainteresowań. Ważnym celem osiągniętym poprzez powyższe działania było podtrzymanie i przekazanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

Tekst: Agnieszka Ruszczyk
Zdjęcia: Agnieszka Ruszczyk, Maria Ostrowska

Wyświetleń: 423
Opublikowano: 21.12.2018