Przejdź do strony

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! 31 STYCZNIA MIJA TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA I OPŁATY NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 stycznia 2019 r. należy złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku oraz uiścić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. W przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia, których termin ważności upływa w trakcie 2019 r. opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Skaryszewie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie:

nr: 49 9150 0009 0000 0084 2000 0010

z dopiskiem "I rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość dopełnienia obowiązków składania oświadczeń oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w późniejszym terminie, a mianowicie:

  • przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.
  • przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyświetleń: 295
Opublikowano: 9.01.2019