Przejdź do strony

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA DACHÓW ORAZ CHODNIKÓW

Zima na dobre zawitała na teren naszej gminy. Zgodnie z art. 61 pkt. 2 prawa budowlanego, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, usuwania lodu oraz lodowych sopli przez zarządców obiektów. Ponadto zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku wokół posesji, w tym:

  • odśnieżania chodników,
  • usuwania błota przylegających do ich posesji.

Za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń, grozi kara grzywny .

W trosce o ogólne bezpieczeństwo i Państwa komfort, przypominamy o właściwym utrzymaniu stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń

Autor: Krzysztof Rękawik - Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i OSP

Wyświetleń: 689
Opublikowano: 25.01.2019