Przejdź do strony

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ SPORTOWYCH ROZSTRZYGNIĘTY

PROTOKÓŁ nr 2/2019
z dnia 7 stycznia 2019r.

Z KOMISJI  POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SPORCIE W 2019 ROKU.

I . Zlecający:
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. J. Słowackiego 6, 26 640 Skaryszew

II. Zakres zadań:
1) rozwoju sportu  dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew
w 2019 roku

III. Postępowanie przeprowadzono w trybie naboru wniosków  – ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1163 i 1699)

IV. Termin składania wniosków - upłynął dnia 31 grudnia 2018r. do godz. 1500

V. Komisja  powołana do rozpatrzenia  wniosków na wyżej cytowane zadania ustaliła, że do dnia 31 grudnia 2018r. do godz.15 00   wpłynęło 13 wniosków  złożonych przez:

1.  FIGHT CLUB SKARYSZEW z siedzibą  przy ul. Słowackiego 5 w Skaryszewie
2.   UKS Sołtyków z siedzibą  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sołtykowie
3.   UKS Puszczyk z siedzibą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chomentowie
4.  UKS Modrzew z siedzibą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Modrzejowicach
5.  Klub Sportowy „Maków” z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 22 w Makowie
6.  Klub Sportowy „Tęcza” Kobylany” z siedzibą Kobylany 53
7.  PUKS MAKOWIEC z siedzibą przy ul. Kościelnej 4 w Makowcu
8.  „UKS Victoria” z siedzibą  przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie
9.  „UKS Promyk z siedzibą  przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym
10. „UKS Olimp Skaryszew” z siedzibą  przy ul. Kochanowskiego 16g w Skaryszewie
11.  Ludowy Klub Sportowy „Chomentów” z siedzibą przy ul. Słowackiego 6 w Skaryszewie
12.  Zabiegany Skaryszew z siedzibą przy ul. Błonie 15 w Skaryszewie
13. Klub Sportowy „Skaryszewianka” z siedzibą przy ul. Błonie 15 w Skaryszewie

VI. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 12 podmiotów. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest w kryterium oceny formalnej i  merytorycznej wniosku.

VI. Wnioski Komisji:

1. Komisja dokonując analizy złożonych wniosków zaobserwowała, że uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe nie wykorzystują możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł ( dotacji ministerialnych  oraz konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu, jak również inne fundacje i stowarzyszenia) do realizacji swoich działań.

2. Brak informacji, w jaki sposób prowadzone działania wpływają na poprawę warunków życia beneficjentów ostatecznych zadania. 

VII. Komisja wnioskuje o udzielenie dotacji:

Lp.

Oferent

Nr zadania

Rodzaj pomocy

Ocena oferty dokonana przez komisję

Kwota przyznanej dotacji

 1.  

UKS „Sołtyków”

1

Wsparcie

Pozytywna

1.000,00 zł

 1.  

UKS „Olimp”

1

Wsparcie

Pozytywna

31.000,00 zł

 1.  

UKS „Puszczyk” Chomentów

1

Wsparcie

Pozytywna

   1.000,00 zł

 1.  

K.S. Skaryszewianka Skaryszew

1

Wsparcie

Pozytywna

105.000,00 zł

 1.  

L.K.S. Chomentów

1

Wsparcie

Pozytywna

60.000,00 zł

 1.  

K.S. Tęcza Kobylany

1

Wsparcie

Pozytywna

1.000,00 zł

 1.  

K.S. Maków

1

Wsparcie

Pozytywna

25.000,00 zł

 1.  

UKS Modrzew

1

Wsparcie

Pozytywna

1.000,00 zł

 1.  

PUKS Makowiec

1

Wsparcie

Pozytywna

10.000,00 zł

 1.  

UKS Victoria

1

Wsparcie

Pozytywna

1.000,00 zł

 1.  

Zabiegany Skaryszew

1

Wsparcie

Pozytywna

5.000,00 zł

 1.  

K.S. Fight Club Skaryszew

1

Wsparcie

Pozytywna

10.000,00 zł

 

               RAZEM

                                                                   251.000,00 zł

 

Wyświetleń: 429
Opublikowano: 11.01.2019