Przejdź do strony

„WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZE PERSPEKTYWY” W PSP IM. ORŁA BIAŁEGO W SOŁTYKOWIE

logo_wyzsze_kompetencje.jpg

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE SKIEROWANE DO UCZNIÓW UZDOLNIONYCH - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ SKIEROWANE DO UCZNIÓW SŁABSZYCH - ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W ramach projektu unijnego „WYŻSZE KOMPETENCJE – LEPSZE PERSPEKTYWY” uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie uczestniczą w zajęciach rozwijających skierowanych do uczniów uzdolnionych oraz w zajęciach wyrównujących wiedzę skierowanych do uczniów słabszych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla 5 uczniów z klasy V i 4 uczniów z klasy VII. Wychowankowie rozwijają swoje kompetencje językowe, poszerzają wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. Rozwijają cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Wzbogacają zasób słownictwa poprzez oglądanie krótkich filmów edukacyjnych w języku angielskim. Uczniowie otrzymują atrakcyjne karty pracy, dzięki którym utrwalają poznany materiał. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody pracy m.in. aktywizujące: odgrywanie ról, scenek, śpiewanie piosenek w języku obcym, układanie historyjek. W nauce wykorzystywane są różne gry, które szkoła otrzymała w ramach projektu. Atrakcyjność zajęć podnosi tablica interaktywna. Uczniowie wykonując ćwiczenia online utrwalają gramatykę, słownictwo w przyjemny i nowoczesny sposób. Grupy chętnie i systematycznie biorą udział w zajęciach.

Wyświetleń: 160
Opublikowano: 14.03.2019