Przejdź do strony

,,MOBILNI W EUROPIE”

fe_poziom_pl1_rgb.jpg

W okresie od 25.03.19 do 29.03.19 pięciu dyrektorów szkół z gminy Skaryszew   – p. Jolanta Rutka, p. Dorota Goryczko, p. Anna Stachurska, p. Adam Maleta i p. Dariusz Makuch oraz dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki w Skaryszewie p. Joanna Borkowicz uczestniczyło w programie ,,Mobilni w Europie”, który realizowany był podczas wyjazdu do Grecji.

- W trakcie pobytu odwiedziliśmy lokalne centrum administracji samorządowej w miejscowości Larisa, region Tesalia. Tam spotkaliśmy się z przedstawicielem organu wykonawczego władzy odpowiadającym swymi kompetencjami polskiemu wojewodzie. Dowiedzieliśmy się o problemach administracji związanych z kryzysem gospodarczym w kraju, o finansowaniu zadań, a także problemach związanych z napływem uchodźców do kraju i sposobach na udzielanie im pomocy. Poznaliśmy szczególną rolę religii w państwie i pozycji kobiet w społeczeństwie. Udaliśmy się do dyrektora sprawującego nadzór nad szkołami – swoimi kompetencjami odpowiadał polskiemu kuratorowi. Wówczas poznaliśmy system greckiej oświaty. Dowiedzieliśmy się o jej silnym scentralizowaniu, wyrażającym się m.in. w naborze nauczycieli do pracy przez ministerstwo i przydziale pracowników do określonych okręgów. Nauka w Grecji jest obowiązkowa od 5 do 15 roku życia. W wieku 5 lat dzieci przygotowują się do szkoły (odpowiednik polskiej ,,0”). Szkolnictwo greckie opiera się na 6-letnich szkołach podstawowych i 3-letnich gimnazjach. Istnieje możliwość dalszej edukacji  w szkole policealnej lub na studiach państwowych. Nauka w tych szkołach jest bezpłatna lecz nieobowiązkowa. Odwiedziliśmy również greckie gimnazjum i liceum w Litochoro. Zostaliśmy oprowadzeni przez greckich uczniów po szkole, odbyliśmy rozmowy z dyrektorkami, porównując nasze systemy edukacji, wymieniliśmy się doświadczeniami i problemami w zakresie zarządzania. Dowiedzieliśmy się od p. dyrektor liceum, że współpracowała z polską szkołą w ramach programu Erasmus. Przedstawiła nam w bardzo korzystnym świetle polskie szkoły, podkreślając ich dobrą organizację, wyposażenie i dbałość o bezpieczeństwo. Mieliśmy możliwość podziwiania Grecji – Meteory, Saloniki, Skotinę i Olimp.

 Dziękujemy p. Dariuszowi Piątkowi - Burmistrzowi M i G Skaryszew                        

za umożliwienie uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Pracodawcy RP, w partnerstwie z Partnerami krajowymi:

1) Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
2) Agencją Rozwoju Mazowsza S.A.,
3) Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,
4) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Autor: Dorota Goryczko

Wyświetleń: 422
Opublikowano: 10.05.2019