Przejdź do strony

ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SKARYSZEW

Wakacje to czas relaksu i wypoczynku. Nie każdy jednak ma dobry pomysł na zabawę. Niestety, więcej wolnego czasu i mniej kontroli ze strony dorosłych, powodują, że młodzi ludzie częściej podejmują różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Dlatego tuż przed wakacjami, zaprosiliśmy właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych prowadzących sprzedaż alkoholu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew, na szkolenie pt.: „ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH”.

Celem szkolenia było promowanie takich postaw wśród właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców alkoholu, które pomagają w przestrzeganiu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Przepisy prawne związane ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz skutki spożywania alkoholu przez nieletnich przybliżyła słuchaczom Pani Barbara Paliga, pedagog i trenerka z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

W szkoleniu wzięło udział 24 właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Miasta i Gminy Skaryszew, a każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Bardzo dziękujemy zainteresowanym przedsiębiorcom i sprzedawcom za obywatelską postawę, kreatywną dyskusję, poświęcony czas i udział w szkoleniu.

Szkolenie pt.: „ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH” stanowi element realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Autor: Joanna Sowa

Wyświetleń: 241
Opublikowano: 10.07.2019