Przejdź do strony

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZACHĘCA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DO WŁĄCZENIA SIĘ W TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 R.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Szczegółowe informacje dotyczące składania uwag do projektu Programu współpracy na 2020 rok dostępne są na stronie

Wyświetleń: 528
Opublikowano: 11.07.2019