Przejdź do strony

PODSUMOWANIE PÓŁKOLONII w PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

W piątek, 12 lipca zakończyliśmy dwutygodniową półkolonię dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Skaryszew w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie.

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, w zależności od roku urodzenia. Opiekę nad dziećmi sprawowali pedagodzy z tutejszej szkoły, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wypoczynku.

Cały turnus przebiegał  pod hasłem: BEZPIECZNE WAKACJE! Program zajęć był dopasowany do wieku i możliwości wszystkich dzieci. Wychowawcy zadbali o to, aby każdy dzień spędzony na półkolonii był radosny i wypełniony ciekawymi atrakcjami. Zajęcia umożliwiały dzieciom jednocześnie zabawę, naukę i relaks. Wspólne wykonywanie przeróżnych zadań pozytywnie wpłynęło na pełną integrację oraz nawiązywanie emocjonalnych więzi między uczestnikami. Nawzajem wspieraliśmy się i dopingowaliśmy w pokonywaniu trudności. Dzięki temu czas mijał w przyjaznej i pozytywnej atmosferze. Największą frajdę sprawiały dzieciom wycieczki: dwukrotnie do kina Helios, na pływalnię Neptun, do TRICORAMY, do Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku, do Hula Parku w Radomiu, do Parku Linowego w Dębnicy.

Byliśmy również uczestnikami warsztatów plastyczno - technicznych, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały prace przestrzenne.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i zapewnili o swojej obecności w kolejnych edycjach półkolonii.

Podsumowując należy stwierdzić, iż taka forma wypoczynku
i spędzania czasu wolnego podczas wakacji była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników jak również ich rodziców. Dwutygodniowy wakacyjny czas był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw i pełnej integracji .

W imieniu organizatora – PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie, wszystkich uczestników półkolonii  oraz ich  rodziców składamy serdeczne podziękowania dla  Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pana Dariusza Piątka, za dofinansowanie półkolonii z budżetu Samorządu Miasta i Gminy Skaryszew z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wpłynęło to na  uatrakcyjnienie dzieciom pobytu na półkolonii poprzez liczne wycieczki i atrakcyjne zajęcia.

Autor: PSP w Skaryszewie

Wyświetleń: 544
Opublikowano: 15.07.2019