Przejdź do strony

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skaryszewie

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506) - zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku Remizy OSP w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 5.
1. Otwarcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skaryszewie

 

 

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy:

Art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym

(Dz.U.z 2019r. poz.506)                                   

Wyświetleń: 752
Opublikowano: 16.07.2019