Przejdź do strony

OSTRZEŻENIE O STANIE ZAGROŻENIA HYDROGEOLOGICZNEGO

Informujemy, że ze względu na prognozowane wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województwa: mazowieckiego (część północno-zachodnia), państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) wydaje ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.


Wydział Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Radomiu


Wyświetleń: 467
Opublikowano: 22.07.2019