Przejdź do strony

AKTUALIZUJEMY DANE O NGO - PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z aktualizacją bazy danych znajdującej się na stronie www.skaryszew.pl zwracamy się z uprzejmą prośba do wszystkich działających na terenie Miasta i Gminy Skaryszew organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP, fundacji, kół gospodyń wiejskich, formalnych oraz nieformalnych grup zrzeszonych itp. o nadsyłanie informacji na Państwa temat w postaci danych adresowych, numerów telefonów, adresów mailowych, NIP, REGON, itp. oraz wszelkich informacji, którymi chcieliby Państwo się pochwalić na naszej stronie internetowej www.skaryszew.pl.

Informacje zawarte w karcie organizacji prosimy przesłać za pośrednictwem poczty, faksu lub elektronicznie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. J. Słowackiego 6 26 – 640 Skaryszew, tel. fax: 48/ 610–30 –89; adres e-mail: a.sowa@skaryszew.pl w terminie do 30 sierpnia 2019r.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
/-/
Dariusz Piątek

Wyświetleń: 323
Opublikowano: 13.08.2019