Przejdź do strony

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH OTRZYMALI STYPENDIA BURMISTRZA SKARYSZEWA

Aż 96 uczniów zdobyło Stypendium Burmistrza Skaryszewa za wzorowe wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w miniony piątek, w sali konferencyjnej  remizy OSP Skaryszew. Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznane zostały po raz czwarty w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.

Poprzeczka postawiona jest wysoko, bowiem stypendium otrzymują tylko najlepsi z najlepszych, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,5 w szkołach podstawowych klas IV-VII i średnią ocen 5,3 w klasach gimnazjalnych uczęszczającymi do szkół na terenie Gminy Skaryszew i będącymi jej mieszkańcami. Pod uwagę brane były także punkty zdobywane w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym oraz za udział w konkursach artystycznych, przedmiotowych i zawodach sportowych promujących naszą gminę. Osiągnięcia te dawały możliwość zdobycia dodatkowych punktów co przekładało się na wysokość otrzymanego stypendium. Uczniów z takimi lub jeszcze lepszymi wynikami nie brakowało.

- W naszej  gminie jest bardzo wielu uczniów, którzy regularnie osiągają znakomite wyniki. Mamy bardzo zdolną i utalentowaną młodzież, która traktuje naukę jak przyjemność. Tych znakomitych wyników nie byłoby bez ciężkiej i systematycznej pracy, a także ogromnego wsparcia nauczycieli, rodziców i opiekunów” – powiedział Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa.

Komisja konkursowa przyznała stypendia na łączną kwotę 26 700,00 zł.

O tym, że warto się uczyć przekonała się także uczennica PSP w Odechowie, która uzyskała najwyższą średnią wśród wszystkich uczniów szkół Miasta i Gminy Skaryszew – 6,0. Aleksandra Kulińska otrzymała nagrodę specjalną z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie, Pana Tomasza Madeja, który postanowił ufundować dodatkową nagrodę dla Najlepszej Uczennicy Miasta i Gminy Skaryszew.   

Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie -17 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w  Odechowie -20  uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz -3 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im K .Makuszyńskiego w Makowie -10 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym -6 uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie -3 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa  im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu -4 uczniów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach -1 uczennica

Pamiątkowe dyplomy i gratulacje przekazali Burmistrz MiG Skaryszew, Dariusz Piątek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skaryszewie, Tomasz Madej, radny Rady Miejskiej w Skaryszewie Piotr Woźniak i Alina Kacperczyk, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie oraz dyrektorzy szkół. 

Uroczystość była także okazją do wręczenia aktów nadania stopnia zawodowego nauczycielom szkół Miasta i Gminy Skaryszew oraz do podziękowania Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skaryszewie, Pani Danucie Kaim.

Wszystkim Stypendystom składamy serdeczne gratulacje za imponujące wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także życzymy równie dobrych wyników na świadectwach w czerwcu przyszłego roku!

Tekst i zdjęcia: Joanna Sowa

Wyświetleń: 1722
Opublikowano: 4.09.2019