Przejdź do strony

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SKARYSZEW"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Odnawialne źródła energii (OZE) w Gminie Skaryszew polegającym na montażu instalacji takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza osoby, które zapisały się do projektu oraz z listy rezerwowej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. o godz. 16.00 w budynku Remizy OSP w Skaryszewie, ul. Słowackiego 5.

Tematem planowanego spotkania będzie przekazanie mieszkańcom informacji o przebiegu dalszych działań przygotowawczych w ramach projektu, w tym podpisywaniu umów z mieszkańcami oraz przekazanie szczegółowych informacji technicznych realizacji prac montażowych w obiektach mieszkalnych. Osoby znajdujące się na liście uczestników poinformowane będą o sposobie i terminach podpisywania umów, natomiast osoby z listy rezerwowej zainteresowane udziałem w projekcie uzyskają informacje o możliwości i zasadach wejścia do projektu.

Harmonogram  realizacji projektu:

  1. Podpisywanie umów pomiędzy Gminą a poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli stosowne wnioski, na wykonanie instalacji OZE w ich budynkach
  2. Wpłacanie przez mieszkańców zaliczek na poczet wykonywanych instalacji.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy tych instalacji.
  4. Przeprowadzenie montażu instalacji OZE na budynkach mieszkańców gminy

Zaliczka na poczet wkładu własnego, wnoszona przez mieszkańców po podpisaniu umowy, określona zostanie na podstawie budżetu projektu i wyniesie 20% wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (w tym podatek VAT od całej wartości instalacji OZE). Ostateczna wysokość kwoty wkładu własnego zostanie określona po zakończeniu procedury przetargowej oraz realizacji projektu i jego całkowitym rozliczeniu.

O terminie podpisania umowy z poszczególnymi mieszkańcami Urząd Miasta i Gminy  informować będzie na bieżąco.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
Dariusz Piątek

Wyświetleń: 1616
Opublikowano: 11.10.2019