Przejdź do strony

KONKURS „MIKROGRANTY MOWES” SUBREGION RADOMSKI – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ INICJATYWY/PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, m. Radom – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane w terminie maksymalnie do 31.12.2019 roku.

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

  • zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,
  • doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,
  • zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 5.000,00 zł

Szczególnie preferowane będą inicjatywy realizowane w partnerstwach.

Dokumenty (Regulamin, wniosek o dofinansowanie, wzór sprawozdania, list intencyjny oraz inne niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie prosimy kierować na adres: abulska@cofund.org.pl z dopiskiem: „Wniosek mikroGRANTY mOWES subregion ciechanowski”.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Sekulska – animator, tel: 600-923-287, e-mail: abulska@cofund.org.pl

Wyświetleń: 478
Opublikowano: 18.10.2019