Przejdź do strony

FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY MÓWIMY STOP"

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skaryszewie  zorganizowali konkurs plastyczny ,,Przemocy wobec dzieci i młodzieży mówimy STOP’’. Konkurs został zorganizowany zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020r. Celem konkursu  było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas :  w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych. Propagowanie zachowań pozytywnych jak również  promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy.

    Konkurs poprzedzony był spektaklem teatralnym nawiązującym do tematyki konkursu. Teatrzyki zostały wystawione w szkołach. Konkurs zrealizowany  dwuetapowo :

I etap konkursu- każda szkoła biorąca udział  w konkursie wybrała najładniejsze prace  które do 16 października 2019r  zostały przekazane do organizatora konkursu.

II etap konkursu  - organizator powołał  komisję konkursową  która wybrała trzy najładniejsze prace, pozostałe prace zostały  wyróżnione.

W dniu 28 października 2019r w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury nastąpiło  rozstrzygnięcie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród.

Komisja konkursowa w składzie

- Pan Tomasz Kazirodek przewodniczący komisji konkursowej, kurator Sądu Rodzinnego i Nieletnich

  w Radomiu

- Pani Sylwia Mosioł sekretarz komisji,  pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

- Pani Agnieszka Dors członek komisji, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

- Pan Daniel Rogala członek komisji, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

-Pani Bożena Leszczyńska członek komisji , specjalista pracy socjalnej tutejszego Ośrodka Pomocy

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę : pomysł, estetykę wykonanej pracy, poprawność merytoryczną , oryginalność.

Lista nagrodzonych osób w konkursie

I miejsce zajął  Dawid Siedlecki  uczeń Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach  - nagroda : tablet oraz torba podróżna

II miejsce zajął Filip Skiba uczeń Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach - nagroda : głośnik oraz plecak szkolny 

III miejsce zajął Dominik Laban uczeń Szkoły Podstawowej w Chomentowie- nagroda : słuchawki bezprzewodowe oraz powerbank.

Uroczyste rozdanie nagród poprzedzone było spektaklem teatralnym ,,Agresji Mówimy Nie” wystawionym przez uczniów Szkoły Podstawowej  w Odechowie.   

Nagrody zostały ufundowane przez  Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej oraz przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Dziękujemy Panu Waldemarowi Trelce, Staroście Radomskiemu za wsparcie w postaci nagród.

 

Autor: Lidia Słowińska, MGOPS w Skaryszewie.

 

Wyświetleń: 288
Opublikowano: 7.11.2019