Przejdź do strony

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!!!! PAMIĘTAJ O REJESTRACJI W BAZIE DANYCH ODPADOWYCH

bdo_przedsiebiorca.jpg

Informujemy, iż do końca roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, zbieraniu, przetwarzaniu lub transportowaniu odpadów, ale także podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, to są m.in.: sklepy spożywcze i przemysłowe, salony kosmetyczne i fryzjerskie, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne, powinni złożyć do dnia 31 grudnia 2019 r. wniosek o wpis do Rejestru BDO do marszałka województwa właściwego na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy.

Jeśli wpis do rejestru nie zostanie dokonany do dnia 1 stycznia 2020 r., podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły np. przekazać odpadów firmie odbierającej, co znacznie utrudni jej funkcjonowanie. Dodatkowo za niedokonanie wpisu będą nakładane kary pieniężne od  5 000 zł do 1 000 000 zł.  

PAMIĘTAJ!

Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie przedsiębiorcy do Rejestru BDO. Dlatego należy spieszyć się, aby wpis został dokonany przed 1 stycznia 2020 r.

W przypadku województwa mazowieckiego szczegółowe informacje                              o rejestrze BDO są udzielane pod  numerami telefonów uruchomionymi przez Urząd Marszałkowski: 22 37 50 500, 22 25 59 450. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od: 8:00 do 15:00. 

Aby sprawdzić czy prowadzona przez Państwa działalność wymaga uzyskania wpisu do BDO można wypełnić krótką ankietę, która dostępna jest pod adresem podanym poniżej:

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/  

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 lub drogą elektroniczną na adres skrytki ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka.

Wyświetleń: 542
Opublikowano: 29.11.2019