Przejdź do strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

w sprawie usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej.

         Gmina Skaryszew będzie ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zwracamy się do zainteresowanych rolników o złożenie ankiety zawierającej informacje o ilości odpadów zgromadzonych w swoich gospodarstwach domowych takich, jak: 

● Folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag;

Ankiety należy składać do dnia 06.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                                                w Skaryszewie ( pok. 11 lub kancelaria).

         Jednocześnie informujemy, że pozyskane przez Gminę dofinansowanie będzie mogło być wykorzystane na opłaty związane z transportem do punktu utylizacji i utylizację odpadów. Dlatego zainteresowani rolnicy będą musieli dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Gminę na własny koszt.

Realizacja programu na terenie gminy Skaryszew będzie uzależniona od uzyskanych dotacji.                            

Ankieta dodana jako załącznik.                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

                                                                              /-/ mgr inż. Dariusz Piątek

Wyświetleń: 600
Opublikowano: 29.11.2019

Załączniki