Przejdź do strony

DOFINANSOWANIE 0,4 % Z REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ W ROKU 2019.

Gmina Skaryszew pozyskała środki w kwocie 126.884,00 na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych.

Pozyskane środki trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie Puszcz.

Dofinansowanie pozwoli na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych -biologii, geografii, chemii i fizyki.

Gmina pozyskała również środki w wysokości 29.110,00 złotych na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, uczących w gimnazjach na terenie gminy tj. w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Skaryszewie oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. K. St. Wyszyńskiego w Makowcu.
                                                                                                                            

 

 

 

Wyświetleń: 297
Opublikowano: 31.12.2019