Przejdź do strony

FERIE Z EKONOMIĄ

           „Ferie z ekonomią" to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości skierowane do uczniów klas VII-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Makowie w roku szkolnym 2019/2020

           Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej - modelu biznesowego własnej firmy, który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii.

Ferie z ekonomią to także: gry i zabawy edukacyjne

  • rozwijanie postaw przedsiębiorczych
  • konkursy i praca w grupach
  • wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i w banku
  • szkolenie dla nauczyciela

      Celem projektu „Ferie z ekonomią" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie.

 

 


 

 

 

 

 

Wyświetleń: 355
Opublikowano: 31.12.2019