Przejdź do strony

POZNAJ I URATUJ DLA POTOMNOŚCI HISTORIĘ SWOICH RODZINNYCH STRON!

5.jpg

Szanowni Mieszkańcy gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica!

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania WSPÓLNY TRAKT realizuje
w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i AKTYWNI RAZEM (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy)  międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest archiwizacja społeczna, czyli tworzenie archiwów w efekcie celowej działalności obywatelskiej. Chcemy by młodzi mieszkańcy naszego obszaru zgromadzili i zachowali dla potomnych, wiedzę, dokumenty i zdjęcia dotyczące historii swoich rodzinnych stron. Źródłem tej wiedzy będą mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania pamiętający dawne czasy, wydarzenia, które wtedy miały miejsce, czy też warunki, w jakich wtedy przyszło im żyć - członkowie rodzin, sąsiedzi, znajomi i inni. To z nimi młodzi ludzie przeprowadzą i zarejestrują (dźwięk i obraz) wywiady dotyczące przeszłości.

Poprzez ten projekt chcemy nie tylko zachować, z pomocą starszych mieszkańców, nasze dziedzictwo historyczne i przybliżyć je młodemu pokoleniu, ale także zbliżyć do siebie obie grupy wiekowe. Chcemy też przybliżyć polską historię naszym włoskim przyjaciołom, a sami - lepiej poznać ich historię, dzięki planowanym wizytom zagranicznym młodych uczestników projektu.

Zgromadzone materiały zostaną udostępnione zainteresowanym historią obszaru, m.in.
w trakcie lokalnych i ogólnopolskich imprez, w formie publikacji, a także wykorzystane do filmu promującego archiwizację społeczną jako metodę zachowania dziedzictwa oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie  osoby w wieku 18-35 lat (do prowadzenia wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (jako źródła wiedzy o przeszłości)

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się z osób zarządzających projektem
na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja)  i rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie archiwizacji społecznej, empatię dla seniorów – w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,

• wiek, komunikatywność, doświadczenie życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych – w odniesieniu do grupy 60+.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 28 stycznia 2020 r. i kontakt z Lokalną Grupą Działania WSPÓLNY TRAKT

ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew
tel.:  733 828 933, 504 094 459
e-mail: lgd@wspólnytrakt.pl

www.wspolnytrakt.pl

Wyświetleń: 474
Opublikowano: 8.01.2020